ΗΜΕΡΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης… Τι επιρροές δέχθηκαν; Πού συναντούν ο ένας τον άλλον; Πού διαφοροποιούνται; Η διαδοχή της σκέψης στον πιο σημαντικό αιώνα της παγκόσμιας φιλοσοφίας. Σε αυτόν τον κύκλο, θα φιλοσοφήσουμε με τους κλασικούς μας Φιλοσόφους: θα θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, θα προβληματιστούμε και θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Σε τρεις συναντήσεις, θα εξετάσουμε συνδυαστικά τη φιλοσοφία τους σχετικά με την ευτυχία, την ηθική, τη γνώση, την ψυχή, το θεό.

Μια εβδομάδα πριν από κάθε συνεδρίαση και με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία όσων το επιθυμούν, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες το σχετικό υλικό (κυρίως, αποσπάσματα των φιλοσοφικών έργων και τα αντίστοιχα ερωτήματα).
ΗΘΙΚΗ – 23 Νοεμβρίου 2016
Ποια είναι η ουσία της ηθικής; Τι είναι η ευτυχία; Μπορούμε να τη βρούμε; Eάν ναι, πώς; Τι είναι η αρετή; Μπορεί να διδαχθεί; Τι είναι ο Πλατωνικός Έρως; Πώς πρέπει να ζούμε;
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ – 30 Νοεμβρίου 2016
Τι είναι η γνώση; Από πού πηγάζει; Τι είναι αλήθεια; Υπάρχει αληθής γνώση και απόλυτη αλήθεια; Γνώθι σ’αυτόν – γνωρίζουμε πράγματι τον εαυτό μας; Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό;
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ – 7 Δεκεμβρίου 2016
Υπάρχει ψυχή; Τι είναι; Ακολουθεί την πορεία του φυσικού μας σώματος ή είναι αθάνατη; Πόσο υπεύθυνοι είμαστε για την τύχη μας;  Επαναγεννιόμαστε; Υπάρχουν θεοί / θεός; Ποιος ο ρόλος τους στη ζωή μας;


Πηγή 
http://www.elnet.ga